خسوف و کسوف(ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی)

خسوف و کسوف(ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی)

خسوف و کسوف(ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی)

((مقاله ی ویژه))

این مقاله در موردخسوف و کسوف(ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی) می باشد و به صورت فایل pdf  بوده و قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد.

این فایل شامل 16 صفحه می باشد.

خورشید گرفتگی به راستی یکی از زیباترین پدیده های نجومی است. جمعه 11 امرداد
1387 بازهم علاقمندان به نجوم شاهد یک خورشید گرفتگی خواهند بود. با اینکه این
خورشید گرفتگی در ایران به صورت جزئی قابل مشاهده است اما بسیاری از منجمان
آماتور ایرانی آماده سفر به کشورهای همسایه شده اند تا این خورشید گرفتگی را به
صورت کلی رصد کنند. این مقاله مقدمه ای است بر خورشید گرفتگی و نحوه رخ دادن
آن در مقالات آینده شما بیشتر با نحوه رصد علمی و عکاسی از خورشید گرفتگی آشنا
می شوید

یکی از پدیده هایی که همواره نظر انسان را به خود جلب کرده ماه گرفتگی است.
ماه گرفتگی یا خسوف زمانی اتفاق می افتد که ماه در فاز کامل)بدر( و در حال عبور از
بخشی از سایه ی زمین باشد